Wij zijn d’Ruit 

Innovatief juridisch bureau om de zorgsector te ontzorgen

Wij zijn d’Ruit

Na jarenlange ervaring in de zorgsector weet ik het zeker: de regels zijn te talrijk en complex geworden. En hoewel de bedoeling meestal goed is geweest, belemmert regelgeving toenemend. Schrapsessies ten spijt, de aanwas van regels gaat door. En hoe ondoorzichtiger het woud, hoe voorzichtiger men wordt. Juristen ook. Begrijpelijk, maar niet helpend als er problemen opgelost moeten worden. 

d’Ruit doet het anders. Met hetzelfde recht, maar een innovatieve aanpak.

Ik bekijk de regels niet vanuit het standaard vierkant. Het vierkant zet ik op een punt. Dan wordt het een ruit. En een ruit is vrijer, want de hoeken van een ruit kunnen - i.t.t. de hoeken van een vierkant - eindeloos variëren. De oplossing kan daarmee ook buiten de gebaande paden liggen.  

Concreet:

 

 

 

eskundigheid is geregeld. Ik heb actuele kennis van het recht en de ontwikkelingen in de zorg.


 

R

 

 

echtvaardigheid stuurt mijn handelen. De zorgsector verdient het om ontzorgd te worden. Juridische belemmeringen willen we oplossen. En dat voor een fair tarief. En soms ook gewoon pro deo. 

 

U

 

 

itkomstgericht is onze startpositie. Regels bepalen in aanvang weinig. Dat scheelt risicomijding. Wij starten met de wensen en mogelijkheden en zoeken dan wegen om het recht te laten passen. 

 

I

 

 

nnovatief is onze werkwijze. We werken - wanneer nuttig - met een panel van experts uit andere sectoren. Een gevarieërde groep van 'unusual suspects'. Dankzij hun diversiteit aan kennis en inbreng kunnen nieuwe oplossingen voor (juridische) problemen ontstaan.  

 

T

 

 

e begrijpen zijn al onze eindproducten en onze juridische ondersteuning. Alles doen we zo kort mogelijk en in begrijpelijke taal.