Wij zijn d’Ruit 

Innovatief juridisch bureau om de zorgsector te ontzorgenACTUALITEITEN 

27-08-2023 Inge Kruit blijft plv. voorzitter van de LCvV

Na wikken en wegen koos ik ervoor om per 1-1-2024 niet de huidige voorzitter van LCvV op te volgen, maar plaatsvervangend voorzitter van deze geschillencommissie in de zorg te blijven, zodat ik voldoende tijd en ruimte houd voor andere projecten, waaronder de aanstaande opstart van een eigen atelier voor design in de breedste zin van het woord. Wordt vervolgd!


06-12-2021 Inge Kruit is afgestudeerd aan de HKU

Na een bijzondere deeltijdstudie (Master Crossover Creativity) van ruim twee jaar ben ik niet alleen meester in de rechten, maar nu ook Master in Arts. Dat wil zeggen; een meester in ont-regeling, want mijn onderzoek naar de-regulering in de zorg, leverde een goed idee op om de zorg als water(manager) te gaan benaderen. Hiermee kan onnodige bureaucratie voorkomen worden. Maar het levert meer op. Dit idee voor een nieuw macro-model voor de Nederlandse zorgsector kan er ook voor zorgen dat de inhouds- en ervaringsdeskundigheid weer  sturend wordt (binnen het bestuur van het zogeheten 'Zorgschap'). Door de financiering van de zorg veel overzichtelijker en simpeler te maken (via alleen een zorgschapsbelasting) zullen zorgkosten vermoedelijk dalen. Tot slot wordt de zorg regionaal georganiseerd met, voor en door de mensen om wie het gaat. Dit alles een utopie? Nee hoor: het Nederlands watermanagement doet het ons al eeuwen voor. Én met succes! 'Water(management) naar de zorg dragen' is dus het nieuwe adagium dat verder onderzoek verdient en als het aan Inge ligt, ook krijgt!

Zie verder:23-10-2020 d'Ruit op de Dutch Design Week

Inge Kruit werd uitgenodigd op de Dutch Design Week om te vertellen over haar ontwerp voor een meer ont-regelde zorgsector. Je kunt het hier terugkijken. Na deze uitzending sloten weer tal van partijen aan die mee gaan (onder)bouwen. d'Ruit kijk uit naar deze bijzondere co-creatie. Wordt spoedig vervolgd!

21-10-2020 Skipr interviewt experts over ontwerp d'Ruit (en ze zijn positief!)

zie hier het interview op Skipr 

06-10-2020 Eerste ontwerpsessie voor een nieuw ont-regeld zorgsysteem groot succes!

Met experts uit de zorg-, water- en designwereld, werd gisteravond bij LAB-C in Eindhoven een nieuw zorgsysteem ontworpen, geïnspireerd op het Nederlands watermanagement. Want dit watermanagement bewijst al eeuwen dat je met een overzichtelijke organisatiestructuur, weinig regeldruk, en veel vertrouwen in professionals, optimale uitkomsten voor burgers behaalt. De eindschets van de avond werd unaniem omarmd als haalbaar en door te ontwikkelen voor de zorgsector. Vanaf de Dutch Design Week 2020 pakt d'Ruit deze uitdaging verder op met vervolgsessies om het model te versterken en te verfijnen naar o.a. ook het micro niveau (hoe wordt de zorg tussen mensen als het stroomt als water?). Voor nu echter veel dank aan alle deelnemers gisteravond die het macromodel ontwierpen: Joep van de Aker, Eppie Fokkema, Zippora Keesmaat, Mies Loogman, Renate de Man, Esther Mekel, Mary-Ann Schreurs, Ferdi Timmermans, Erik Wagener en Sigrid Wijnbergh.

Een uitbreiding van de groep stakeholders is overigens aanstaande. Zorgvernieuwers, overheden en andere financiers worden uitgenodigd om aan te haken en mee te bouwen. Jezelf of je organisatie aanmelden kan ook via info@druit.nl . Welkom! We krijgen met elkaar de zorg weer beter stromend!


18-08-2020 d'Ruit en Lab-C werken samen 

Wicked problems los je niet alleen op en ook niet langs de reguliere weg. Een gevarieerde groep innovatieve designers, techneuten en andere ondernemers, werkzaam op Sectie C in Eindhoven slaan daarom de handen ineen. En d'Ruit doet mee. Samen willen we complexe maatschappelijke problemen voorzien van een nieuwe oplossingsrichting. Onze website is in de maak. (https://www.lab-c.nu).  Houd hem in de gaten en meld je vooral aan als je (test)cases hebt. We helpen graag!

27-05-2020 d'Ruit werkt mee aan opdracht van Actiz: ouderenzorg van de toekomst 

d'Ruit sluit aan bij de zoektocht van Actiz naar een nieuw ontwerp van de ouderzorg van de toekomst. Het toekomstbeeld van een nieuw zorgsysteem, dat ik momenteel in het kader van mijn opleiding Cross-over Creativity aan de HKU ontwikkel, is niet onopgemerkt gebleven bij het betrokken designbureau 'Design Innovation Group' en wordt vanaf de kick-off sessie vandaag verder uitgewerkt! Ik hoop en verwacht dat we de komende maanden ook hier kunnen zeggen: we zijn d'Ruit! In het belang van alle cliënten, hun naasten en professionals in de zorg. 


01-04-2020 d'Ruit werkt samen met GGZ Ecademy

GGZ Ecademy en d’Ruit hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de juridische ondersteuning van deze coöperatie van GGZ instellingen en onderwijsinstellingen op orde te houden, maar deze wel te versimpelen en te de-juridiseren waar mogelijk. Dat doet d'Ruit graag! 

12-02-2020 Met de Ontregelbus mee op weg!

D’Ruit mag met Stichting Humanitas mee ‘de weg’ op om de ontregelbus van het ministerie van VWS te volgen. Deze ontregelbus heeft een specifieke aanpak om de zorginstelling zoveel mogelijk te ontdoen van (de top 3) van de eigen opgestelde regels. Want veel regels zorgen voor drukte op een werkdag en vooral ook ‘file’ in de werkzaamheden die een hulpverlener allemaal nog moet doen voor het einde van de dienst....

De bus-metafoor van VWS is spannend gekozen. Gaat een bus een dergelijke file bestrijden? Als carpoolmiddel heeft het die potentie zeker! 

Na 5 of 6 maanden zullen we het voor wat betreft Humanitas weten. Dan is het ontregelbus-project daar afgerond. D’Ruit gunt het de medewerkers en cliënten in elk geval van harte. Want minder drukte geeft ze meer tijd voor de cliënten en elkaar(s inspiratie).

Maar als de ontregelbus onverhoopt niet voldoende de regel- of filedruk oplost, dan ontwerpt d’Ruit verder totdat we iets hebben waarmee de regeldruk wel voelbaar afneemt. En we schuwen daarbij niet om juist de regels buiten de zorginstellingen onder de loep te nemen. Want misschien komt de grootste regeldruk(te) wel daar vandaan? En wat zou er gebeuren als we daar ook durven te schrappen!? Dat wordt vervolgd!


19-12-2019 Fijn dat het bijna 2020 is!

Na twee mooie opdrachten in de GGZ-sector neemt d'Ruit in de periode tussen 23 december en 2 januari rustig de tijd om de ervaringen en feedback om te zetten naar nieuwe fijne dienstverlening voor cliënten en zorginstellingen. We zoeken een manier om 2020 het jaar te maken waarin de zorgen over de (bureaucratische) zorg zullen afnemen. Dat kan  via het schrappen van (zelfverzonnen) regels  of door behandelplannen, samenwerkingsovereenkomsten of zorgcontractering in hooguit enkele A4tjes en simpele taal vast te leggen (zodat iedereen tenminste leest en begrijpt wat er staat / verlangt wordt). We zien ook uit naar de interpretatiekansen die de nieuwe behandelwetten (WVGGZ, WZD of WFZ) bieden aan alle zorgpartijen. En uiteraard  blijven we korte, heldere incident-rapportages schrijven of interimklussen aanvaarden die ont-zorgen of ont-regelen. Maar in 2020 hopen we vooral dat ons zeer gevarieerd Rechtsbijstands-team complexe puzzels mag oplossen. Dit multidisciplinair of cross-over samenwerken heeft in andere sectoren al veel successen en innovaties opgeleverd. Het complexe zorg'landschap' (of doolhof!) verdient dit ook. Onze totaal verschillende en goed samenwerkende experts gebruiken deze werkwijze en kunnen zo het zorg-doolhof verkleinen en versimpelen. En dat is in het belang van iedere cliënt en hulpverlener! Fijn dat het bijna 2020 is!


24-10-2019 Terugblik op de aftrap van het deskundigenpanel 'Rechtsbijstand'

Hulp vragen, maakt je beter! dat geldt ook voor het recht. d'Ruit ontwikkelde daarom bijstand voor het recht. Of korter: Rechtsbijstand. De nieuwe naam van ons deskundigenpanel. Maandag jl. verzorgden we de aftrap tijdens de Dutch Design Week. Wat inspirerend om deze betrokken en creatieve groep mensen aan het werk te zien! U kunt het ook meemaken als u uw juridisch probleem aan ons voorlegt. We doen er dan alles aan om u innovatief te ontzorgen met een passende oplossing.

  • IMG-20191024-WA0011
  • IMG-20191021-WA0024
  • IMG-20191021-WA0005
  • 20191021_205146
  • 3F584E07-68F2-4DF3-B80D-EA3A45F9898C30-09-2019 Startbericht LINKEDIN

Hoera, We zijn d'Ruit! 

Het recht moet weer ondersteunen, niet belemmeren. Door nieuwe oplossingen of betere omgang met complexe regels te bedenken, hoopt juridisch ontzorgbureau d'Ruit de zorgsector te gaan ontzorgen. Vanaf vandaag zijn we beschikbaar voor een breed palet aan diensten. Denk aan advisering, scholing, geschillenbeslechting of incident/calamiteitonderzoek. 

We zoeken daarbij ook naar werkwijzen en oplossingen buiten 'het standaard vierkant' van het recht.  Kansen liggen namelijk vaak buiten de gebaande paden. Onze metafoor is daarom de ruit. Deze vorm heeft variabele hoeken en kent daarmee een vrijere ruimte binnen de kaders (die wij niet ontkennen). 

Samenwerken met cliënten en zorgverleners vinden we vanzelfsprekend. Maar we vullen dit, waar nuttig, aan met een panel experts uit zeer diverse sectoren. Door hun frisse blik en diversiteit aan kennis kunnen we tot (juridische) innovaties komen, waar de zorg echt mee gediend is.  

Onze inzet of eindproducten zullen overigens altijd zo kort mogelijk zijn en begrijpelijk uitgevoerd worden. Mailt of belt u ons gerust als u dergelijke juridische advisering of ondersteuning wilt hebben. Via info@druit.nl of 06 - 2808 2004.