Wij zijn d’Ruit 

Innovatief juridisch bureau om de zorgsector te ontzorgen

Het bureau

Mijn naam is Inge Kruit. Eigenaar van d’Ruit. Ik studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mijn loopbaan startte ik in 2002 als juridisch medewerker van TBS-kliniek de Pompestichting. Daarna volgde verschillende juridische functies binnen (GGZ-)instellingen. De laatste jaren was ik bestuurssecretaris van verslavingszorginstelling Novadic-Kentron. 

Omdat de zorgsector drastisch verandert en dit een uitgelezen kans is om positieve veranderingen door te voeren, startte ik in september 2019  de (deeltijd) Master 'Crossover Creativity' aan de HKU. Kern van deze opleiding is dat via verbindingen met andere disciplines en aan de hand van design-thinking methodes, nieuwe oplossingen ontwikkeld worden voor maatschappelijke vraagstukken. Het vraagstuk waarmee ik me bezighoud, ook na mijn afstuderen aan de HKU in november 2021, is dat van toekomstbestendige zorg(organisaties).

Het team

Ik doe het werk alleen, maar kan enkele ervaren gezondheidsrecht juristen benaderen als klankbord en waar nodig betrekken om voor d’Ruit opdrachten uit te voeren. 

Het brede terrein van het gezondheidsrecht, waaronder de wetgeving m.b.t. Verplichte GGZ, WFZ en de Wet Zorg en Dwang, het onderzoek doen naar incidenten en calamiteiten en de wereld van Good Governance behoren tot mijn deskundigheidsgebieden. 

Ondersteuning bieden aan cliënten, naastbetrokkenen, zorgverleners, bestuurders, toezichthouders, medezeggenschapsorganen en andere stakeholders in de zorgsector doe ik het liefst. Zolang we met elkaar maar innovatief kunnen ont-zorgen en ont-regelen.

Het deskundigenpanel, of beter: de rechtsbijstandverleners

mijn ervaring leert dat nieuwe oplossingen het best tot stand komen als er diverse experts meedenken. d'Ruit heeft daarom een gevarieerd panel van ‘unusual suspects’: maatschappelijk betrokken deskundigen uit uiteenlopende sectoren. Van een beleggingsspecialist tot een productontwerper en van een psychotherapeut tot een verbinder van organisaties en informatie-technologie. De bedoeling is dat - voor opdrachten waarbij dit aangewezen en gecontracteerd is - ongeveer drie experts in een vroeg stadium een denkrichting, oplossing of interventie ontwerpen voor een juridisch probleem in de zorgsector. Het recht krijgt dus welverdiende bijstand. Daarom noemen we onze deskundigen rechtsbijstandverleners. IK faciliteer het ontwerp-proces en zoek daarbij naar manieren om binnen de bedoeling van de regels, de oplossing passend te maken.